Sagokullen, fortsättning ifrån 6 veckors ålder.

Bamsen, 6 veckor

Brummelman. 6 veckor

Paddington, 6 veckor

Bamsen, 6 veckor

Esmeralda, 6 veckor

Storasyster Helen, ett år

Storebror Tobbe (kastrerad) ett år

Brummelman och Bamsen, de två småbröderna som har lyckan att få följas åt till sin nya familj.

Bamsen snart 7 veckor

Brummelman, snart 7 veckor

Bamsen och Paddington, snart 7 veckor

Sagokullen, snart 7 veckor

Paddington, 7 veckor

Bamsen, 7 veckor

Esmeralda, 7 veckor

Brummelman, 7 veckor

Lyckan är att få leka i en "Vetzoo"-kartong, 7 veckor

"Oj Oj Oj!", Brummelman, 7 veckor!!

Esmeralda är enträgen och kom på tekniken, medan syskonen tittar på. 7 veckor

Brummelman, snart 8 veckor

Paddington, snart 8 veckor

Esmeralda, snart 8 veckor

Bamsen, snart 8 veckor

Paddington, 8 veckor

Brummelman, 8 veckor

Bamsen, 8 veckor

Esmeralda, 8 veckor

Bamsen snart 9 veckor

Esmeralda solar sig på altanen, snart 9 veckor

Brummelman sover hos Alfons, snart 9 veckor

Paddington, snart 9 veckor

Sagokullen, 9 veckor

"Svanslek" med mamma Qtcat Almandine, 9 veckor

Esmeralda, 9 veckor

Paddington, 9 veckor

Brummelman, 9 veckor

Bamsen, 9 veckor